"Aiki-LA" Clube de Aikido Aikikai

 

Regulamento Internacional (Inglês)

Regulamento Internacional (PT)